Sopeutumisvalmennuskurssin tiedot
Takaisin kalenteriin
 
Kurssin nimi PERUTTU - Sopeutumisvalmennuskurssi fyysisesti vammaisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen
Jaksot , 01.07.2019- 05.07.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä 17.5.2019
Paikka Kankaanpään kuntoutuskeskus, Kankaanpää
Kohderyhmä Kurssi on tarkoitettu liikuntarajoitteisille vammaisille tai harvinaista sairautta sairastaville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Lapsen tai nuoren toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä ja he käyttävät liikkumisen apuvälineitä säännöllisesti.
Kurssin kuvaus Kurssin tarkoituksena on yhdessä muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa pohtia omia voimavaroja, löytää uusia ja ottaa niitä käyttöön omassa arjessaan. Ryhmäläiset tuovat ryhmään omat kokemukset ja ryhmän ohjaajat oman ammatillisen osaamisensa. Nämä yhdistämällä ryhmässä syntyy dialogin avulla uusia ajatuksia ja oivalluksia sekä toimintamalleja osallistujien arkeen.

Kurssin tavoitteet ovat:

-          omien ja perheen voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen

-          kuntoutujan ja omaisten/läheisten tiedon lisääminen sairaudesta tai vammasta

-          lapsen auttaminen toimimaan ryhmässä tasavertaisesti muiden lasten kanssa

-          elämänhallinnan vahvistaminen

-          hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen

-          sairauden tai vamman aiheuttamien vaikeuksien tiedostaminen arjessa ja koulussa sekä konkreettisten ratkaisujen löytäminen niiden selvittämiseksi

-          kuntoutuspalvelujen tunteminen ja hyödyntäminen lapsen kuntoutussuunnitelman mukaisesti

-          sisarusten tukeminen ymmärtämään sairauden vaikutusta kotona ja kaveripiirissä 
Lisätietoja Kurssilla toimii moniammatillinen työryhmä, jossa on omat ohjaajat niin vanhemmille, sisaruksille kuin lapsille. Kurssin aikana työskennellään yhdessä ja erikseen omissa ryhmissään.

Kurssille mahtuu mukaan kuusi perhettä.