Sopeutumisvalmennuskurssin tiedot
Takaisin kalenteriin
 
Kurssin nimi Yläraaja-amputoitujen kurssi Ilmoittaudu
Jaksot Aloitusjakso , 16.09.2019- 20.09.2019
Toinen jakso, 18.11.2019- 22.11.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä 5.8.2019
Paikka Kankaanpään kuntoutuskeskus, Kankaanpää
Kohderyhmä Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on synnynnäinen yläraajan kasvuhäiriö tai yläraaja-amputaatio.
Kurssin kuvaus Kurssi on tarkoitettu

Yläraaja-amputoiduille henkilöille, jotka haluavat kehittää toimintakykyään. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen arjessaan.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Tavoitteena on myös lisätä amputoidun henkilön osaamista ja valmiuksia toimia mahdollisen yläraajaproteesinsa kanssa. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.
Lisätietoja Kurssin toteutuksesta vastaa Kankaanpää kuntoutuskeskuksen moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi vastuuohjaajaa.

Majoitus on kahden hengen huoneissa!