Invalidiliitto Logo
 
MEDLEMSANSÖKAN 30.5.2020
 
*-uppgifter som måste fyllas i
 
UPPGIFTER OM MEDLEMMEN
Förnamn *
 
Efternamn *
 
Födelsetid * (uppge i form av dd.mm.åååå)
   
E-postadress
 
Mobiltelefonnummer (uppge i form av 0401234567)
 
Telefonnummer (uppge i form av (09) 123546)
Tilläggsrad för adressen
Gatuadress *
 
Postnummer och postkontor *
     
Kommunikationsspråk
Utbildning
Yrke eller annat motsvarande
 
UPPGIFTER OM MEDLEMSKAPET
Välj en förening som du vill bli medlem i. Om du inte själv kan välja förening, väljs du till närmaste lokalförening på basis av din adress. Medlemsavgiften bestäms på basis av medlemsföreningen.
Medlemsförening
Slag av medlemskap
Huvudsaklig orsak till anslutning i föreningen
Tidskriften IT är den största tidskriften i Norden som behandlar funktionsnedsättningar.


 
BYTE AV MEDLEMSFÖRENING
Om du vill byta förening, fyll också i uppgifterna nedan.
Tidigare medlemsförening
 
ÖVRIGA UPPGIFTER
Det är frivilligt att fylla i följande uppgifter. Med hjälp av uppgifterna kan vi på ett bättre sätt beakta dina behov vid planeringen av tjänster och verksamhet. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt.
Har du en sjukdom eller en funktionsnedsättning som ger upphov till begränsningar i din funktionsförmåga och ditt deltagande i det dagliga livet?
Begränsningen i min funktionsförmåga och mitt deltagande
Huvudsaklig diagnos som ger upphov till begränsningar i funktionsförmågan och deltagandet
Huvudsakliga hjälpmedel
Närmare uppgifter / Hälsningar till Invalidförbundet eller medlemsföreningen
Genom att spara den här ansökan ger jag mitt samtycke till att uppgifterna ovan registreras i Invalidförbundet rf:s och medlemföreningens register och att uppgifterna används i ömsesidig kontakt. Invalidförbundet behandlar uppgifterna konfidentiellt och i enlighet med personuppgiftslage (22.4.1999/523).