Sopeutumisvalmennuskurssin tiedot
Takaisin kalenteriin
 
Kurssin nimi Alaraaja-amputoitujen kurssi
Jaksot Aloitusjakso, 28.09.2020- 02.10.2020
Toinen jakso, 14.12.2020- 18.12.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä 14.9.2020
Paikka Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
Kohderyhmä Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työikäisille henkilöille, joilla on alaraajaproteesi ja he tarvitsevat apua arkisissa päivittäisissä toiminnoissaan.
Kurssin kuvaus Kurssi on tarkoitettu

Alaraaja-amputoiduille henkilöille, jotka haluavat kehittää toimintakykyään proteesinkäyttäjinä. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen arjessaan.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Tavoitteena on myös lisätä alaraaja-amputoidun henkilön osaamista ja valmiuksia toimia ja liikkua proteesinsa kanssa.

Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.
Lisätietoja Kurssin toteutuksesta vastaa Masku neurologisen Kuntoutuskeskuksen moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi vastuuohjaajaa.