Sopeutumisvalmennuskurssin tiedot
Takaisin kalenteriin
 
Kurssin nimi Elämää selkäydinvamman kanssa -sopeutumisvalmennuskurssi Ilmoittaudu
Jaksot Aloitusjakso, 20.04.2020- 24.04.2020
Toinen jakso, 10.08.2020- 14.08.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä 6.3.2020
Paikka Kruunupuisto, Punkaharju
Kohderyhmä Selkäydinvammaiset henkilöt, jotka kokevat vamman tai sairauden rasittavan ja he kaipaavat neuvoja ja tukea arjen sujuvuuteen. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissaan. (Osallistujan diagnoosi voi olla esim. tetraplegia)
Kurssin kuvaus Kurssi on tarkoitettu

Elämää selkäydinvamman kanssa -kurssi on tarkoitettu nimensä mukaisesti henkilöille, joilla on selkäydinvamma, joka vaikuttaa arjessa pärjäämiseen. Kurssin tarkoitus on löytää yhdessä vertaisten ja ammattilaisten kanssa uusia keinoja kuinka arjen haasteiden kanssa voi tulla toimeen.  Ryhmässä työskentely ja keskustelu sekä erilaisten liikuntamuotojen, ehkä uusienkin kokeilu ovat osa tätä kurssia.


Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.
Lisätietoja Kurssin toteutuksesta vastaa Kruunupuiston moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi tämän ryhmän vastuuohjaajiksi.

Sopeutumisvalmennus on ryhmämuotoista toimintaa ja kurssilaisten odotetaan pystyvän osallistumaan aktiivisina toimijoina ryhmän työskentelyyn.

Kurssi on kaksiosainen.