Sopeutumisvalmennuskurssin tiedot
Takaisin kalenteriin
 
Kurssin nimi Voimavaroja arkeen - fyysisesti vammaisten sopeutumisvalmennuskurssi
Jaksot Aloitusjakso, 24.08.2020- 28.08.2020
Toinen jakso, 30.11.2020- 04.12.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.6.2020
Paikka Hyvinvointikeskus Sampo, Kuhmo
Kohderyhmä Fyysisesti vammaiset henkilöt, jotka kokevat vamman tai sairauden rasittavan kohtuuttomasti ja he kaipaavat neuvoja ja tukea arjen sujuvuuteen.
Kurssin kuvaus Kurssi on tarkoitettu

Fyysisesti vammaisille henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.
Lisätietoja Kurssin toteutuksesta vastaa Hyvinvointi Sampon moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi tämän ryhmän vastuuohjaajiksi.

Kurssipaikan kotisivut:
www.hyvinvointisampo.fi

Majoitus on kahden hengen huoneissa.

Kurssi on kaksijaksoinen.