Sopeutumisvalmennuskurssin tiedot
Takaisin kalenteriin
 
Kurssin nimi Voimavaroja arkeen - lievästi liikuntarajoitteisten sopeutumisvalmennuskurssi
Jaksot Aloitusjakso, 17.08.2020- 21.08.2020
Toinen jakso, 16.11.2020- 20.11.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä 13.3.2020
Paikka Taukokangas OY, Oulainen
Kohderyhmä Lievästi liikuntarajoitteiset henkilöt, jotka kokevat vamman tai sairauden rasittavan kohtuuttomasti ja he kaipaavat neuvoja ja tukea arjen sujuvuuteen
Kurssin kuvaus Kurssi on tarkoitettu

Lievästi fyysisesti vammaisille henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. He selviävät pääsääntöisesti itsenäisesti päivittäisistä toiminnoistaan. Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.


Lisätietoja Kurssin toteutuksesta vastaa Taukokankaan moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi tämän ryhmän vastuuohjaajiksi.

Majoitus on kahden hengen huoneissa.

Kurssi on kaksijaksoinen.