Sopeutumisvalmennuskurssin tiedot
Takaisin kalenteriin
 
Kurssin nimi Harvinainen työssä - sopeutumisvalmennuskurssi harvinaisille Ilmoittaudu
Jaksot Aloitusjakso, 31.08.2020- 04.09.2020
Toinen jakso, 16.11.2020- 20.11.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä 15.7.2020
Paikka Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
Kohderyhmä Fyysisesti toimintarajoitteiset harvinaista sairautta sairastavat työssä olevat henkilöt, jotka kokevat harvinaisen sairauden rasittavan kohtuuttomasti ja he kaipaavat neuvoja ja tukea arjen sujuvuuteen.
Kurssin kuvaus Kurssi on tarkoitettu

Fyysisesti toimintarajoitteisille harvinaista sairautta sairastavat henkilöt. Usein harvinaiset sairaudet vaikuttavat yksilön toimintakykyyn, vaikka sairaudesta ei ole ulkoisia merkkejä. Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan työ- ja toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta harvinaista sairautta sairastavilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä työkyvystään. Kurssin aikana voi pohtia ympäristön suhtautumista sairauteen ja tunnistaa oman harvinaisuutensa tehdäkseen siitä voimavaransa. 
Lisätietoja Kurssin toteutuksesta vastaa Maskun kuntoutuskeskuksen moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi tämän ryhmän vastuuohjaajiksi.

Majoitus on kahden hengen huoneissa.

Kurssi on kaksijaksoinen.