Sopeutumisvalmennuskurssin tiedot
Takaisin kalenteriin
 
Kurssin nimi Miesten kurssi Ilmoittaudu
Jaksot Aloitusjakso, 15.06.2020- 19.06.2020
Toinen jakso, 17.08.2020- 21.08.2020
Viimeinen ilmoittautumispäivä 8.5.2020
Paikka Kankaanpään kuntoutuskeskus, Kankaanpää
Kohderyhmä Kurssi on tarkoitettu fyysisesti vammaisille tai pitkäaikaissairautta sairastaville miehille, jotka selviävät omatoimisesti päivittäisistä toiminnoistaan.
Kurssin kuvaus
Kurssi on tarkoitettu

Fyysisesti vammaisille miehille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta miehiltä.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.
Lisätietoja Kurssin toteutuksesta vastaa Kankaanpään kuntoutuskeskuksen moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi tämän ryhmän vastuuohjaajiksi.

Majoitus on kahden hengen huoneissa.

Kurssi on kaksijaksoinen.