Sopeutumisvalmennuskurssin tiedot
Takaisin kalenteriin
 
Kurssin nimi Harvat ja valitut - sopeutumisvalmennuskurssi harvinaisille Ilmoittaudu
Jaksot Aloitusjakso, 02.09.2019- 06.09.2019
Toinen jakso, 11.11.2019- 15.11.2019
Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.6.2019
Paikka Kankaanpään kuntoutuskeskus, Kankaanpää
Kohderyhmä Lievästi liikuntarajoitteiset harvimnaista sairautta henkilöt, jotka kokevat harvinaisen sairauden rasittavan kohtuuttomasti ja he kaipaavat neuvoja ja tukea arjen sujuvuuteen.
Kurssin kuvaus Kurssi on tarkoitettu

Lievästi fyysisesti vammaisille harvinaista sairautta sairastavat henkilöt. Usein harvinaiset sairaudet vaikuttavat yksilön toimintakykyyn, vaikka sairaudesta ei ole ulkoisia merkkejä. He selviävät pääsääntöisesti itsenäisesti päivittäisitä toiminnoistaan. Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta harvinaista sairautta sairastavilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan. Kurssin aikana voi pohtia ympäristön suhtautumista sairauteen ja tunnistaa oman harvinaisuutensa tehdäkseen siitä voimavaransa. 
Lisätietoja Kurssin toteutuksesta vastaa Kankaanpään moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi tämän ryhmän vastuuohjaajiksi.

Majoitus on kahden hengen huoneissa.

Kurssi on kaksijaksoinen.