Tukea työssä jaksamiseen - sopeutumista tukeva kurssi

31.7.2023, klo 13.00 - 9.2.2024, klo 13.00
14.12.2022, klo 00.00 - 18.6.2023, klo 23.30
Ulla Leivo-Lahti

Kurssi on tarkoitettu lievästi fyysisesti vammaisille henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. He selviävät pääsääntöisesti itsenäisesti päivittäisistä toiminnoistaan.Työssä jaksamisesi sairauden ja/vamman kanssa on alkanut  kuorimittaa joko fyysisesti tai psyykkisesti ja koet kaipaasi tukea tilanteeseesi muilta samassa tilanteessa olevilta sekä ammattilaisilta.  Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona. 

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan työ- ja toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, työkyvystään ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa työn vastapainoksi. 

 

Invalidiliitto ry
Peurunka OY