Elämää selkäydinvamman kanssa - sopeutumista tukeva kurssi

26.6.2023, klo 13.00 - 1.9.2023, klo 13.00
14.12.2022, klo 00.00 - 14.5.2023, klo 23.30
Ulla Leivo-Lahti

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on selkäydinvamma, joka vaikuttaa arjessa pärjäämiseen. Kurssin tarkoitus on löytää yhdessä vertaisten ja ammattilaisten kanssa uusia keinoja kuinka arjen haasteiden kanssa voi tulla toimeen.  Ryhmässä työskentely ja keskustelu sekä erilaisten liikuntamuotojen, ehkä uusienkin kokeilu ovat osa tätä kurssia. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille,  jotka selviävät pääsääntöisesti omatoimisesti arjen toiminnoistaan ja osallistujalla on esim paraplegia tai parapareesi.   

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.


Invalidiliitto ry
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus