Alaraaja-amputoitujen kurssi

11.4.2023, klo 13.00 - 26.5.2023, klo 13.00
14.12.2022, klo 00.00 - 19.3.2023, klo 23.30
Ulla Leivo-Lahti

Kurssi on tarkoitettu alaraaja-amputoiduille henkilöille, jotka haluavat kehittää toimintakykyään proteesinkäyttäjinä. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen arjessaan.

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Tavoitteena on myös lisätä alaraaja-amputoidun henkilön osaamista ja valmiuksia toimia ja liikkua proteesinsa kanssa.

Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.


Invalidiliitto ry
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus