Miesten kurssi

15.5.2023, klo 13.00 - 26.1.2024, klo 13.00
14.12.2022, klo 00.00 - 2.4.2023, klo 23.30
Ulla Leivo-Lahti

Kurssi on tarkoitettu fyysisesti vammaisille miehille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä, mutta he kuitenkin selviävät pääsääntöisesti omatoimisesti pävittäisistä toiminnoistaan.  Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona. 

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta miehiltä.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.


Majoitus on Peurungan 2 hengen huoneissa ja kylpylän palvelut ovat käytettävissä vapaa-ajalla.


Invalidiliitto ry
Peurunka OY