Naisten kurssi -sopeutumista tukeva kurssi

22.5.2023, klo 15.00 - 8.9.2023, klo 13.00
14.12.2022, klo 00.00 - 9.4.2023, klo 23.30
Ulla Leivo-Lahti

Kurssi on tarkoitettu lievästi fyysisesti vammaisille naisille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen arjessaan.
Kurssi on tarkoitettu omatoimisille henkilöille, jotka selviävät pääsääntöisesti omatoimisesti arjen toimnnoistaan. 

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta naisilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.

Majoitus on Kunnonpaikan 2 hengen huoneissa ja kylpylän palvelut ovat käytettävissä vapaa-ajalla.


Invalidiliitto ry
Kylpylähotelli Kunnonpaikka