Yksin kotona! - lievästi liikuntarajoitteisten sopeutumista tukeva kurssi

31.7.2023, klo 15.00 - 19.1.2024, klo 13.00
14.12.2022, klo 00.00 - 31.5.2023, klo 23.30
Ulla Leivo-Lahti

Kurssi on tarkoitettu lievästi fyysisesti vammaisille henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. He selviävät pääsääntöisesti itsenäisesti päivittäisistä toiminnoistaan. Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen arjessaan.

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikan pohditaan yksin asumisen haasteita ja etsitään yhdessä hyviä ratkaisuja arjen haasteisin.  Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.

Majoitus on 2 hengen huoneissa  ja kylpylän palvelut ovat käytettävissä vapaa-ajalla.


Invalidiliitto ry
Taukokangas Kuntoutus OY