Liikkuen voimavaroja arkeen -sopeutumista tukeva kurssi

27.2.2023, klo 13.00 - 25.8.2023, klo 13.00
15.12.2022, klo 00.00 - 15.1.2023, klo 23.30
Ulla Leivo-Lahti

Kurssi on tarkoitettu fyysisesti vammaisille henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. Asiakkaat kaipaavat lisää erilaisia tapoja harrastaa liikuntaa ja voimavaroja sekä motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen arjessaan. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ulkopuolista apua arjen toiminnoissaan.

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia tapoja harrastaa liikuntaa ja voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.


Majoitus on 2 hengen huoneissa  ja kylpylän palvelut ovat käytettävissä vapaa-ajalla.


Invalidiliitto ry
Peurunka OY