Harvinaisena joukossa - sopeutumista tukeva kurssi

8.5.2023, klo 13.00 - 18.8.2023, klo 13.00
15.12.2022, klo 00.00 - 26.3.2023, klo 23.30
Ulla Leivo-Lahti

Kurssi on tarkoitettu lievästi fyysisesti toimintarajoitteisille harvinaista sairautta sairastaville henkilöt, jotka kokevat harvinaisen sairauden rasittavan arjessaan ja he kaipaavat neuvoja sekä tukea arjen sujuvuuteen. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka selviävät pääsääntöisesti omatoimisesti päivittäisistä toiminnoistaan. 

Kaipaatko tukea ja neuvoja arjen sujuvuuteen? Kurssilla sinua autetaan tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja ja hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyäsi. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta harvinaista sairautta sairastavilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.


Majoitus on 2 hengen huoneissa  ja kylpylän palvelut ovat käytettävissä vapaa-ajalla.


Invalidiliitto ry
Kylpylähotelli Kunnonpaikka